قرارداد طراحی سایت

Web-design

قرارداد چاپ کتاب

BOOK

قرارداد مشاوره

Consulting

قرارداد قولنامه ملک

Property-charter

قرارداد خدمات

Services

قرارداد مشارکت در ساخت

Participation-in-construction

قرارداد مشارکت

participation

قرارداد رنگ آمیزی

Painter

قرارداد اجاره یک واحد آپارتمان

home-rent

قرارداد کار

Employment-contract

قرارداد تدریس

Teaching

قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه

software