۰۲۱۴۹۹۴۷۰۰۰ info@sabtima.com

اگر در امور تجاری و در قالب شرکت فعالیت داشته باشید مسلماً می‌دانید که همه سازمان‌ها مؤسسات و شرکت‌های تجاری و …. باید مالیات بپردازند. این مراکز موظف هستند تمام امور و فعالیت‌های مالی‌شان را در دفتر خاصی ثبت کنند. برای این نوع از گردآوری اطلاعات، قانون دفاتر پلمپ را برای ثبت امور مالی مشخص کرده ‌است.

افراد حقیقی و حقوقی ‌باید دفاتر پلپ را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و در روند کار خود استفاده کنند. تحت عنوان دفاتر تجاری و قانونی هم شناخته می‌شوند. تمام امور تجاری شرکت‌ها باید به ‌طور اجباری در این دفاتر به‌ صورت دقیق ثبت و ضبط شود.

چنین دفاتر اداری بر مبنای نوع کاربردی که دارند در انواع ۵۰ – ۱۰۰ و ۱۵۰ برگ قابل ارائه می‌باشند. چرا پلمپ دفاتر اهمیت دارد؟

همان‌طور که اشاره کردیم همه شرکت‌ها باید با توجه به عملکردشان این دفاتر را تکمیل کنند و کارکردشان را به این وسیله به اطلاع اداره مالیات برسانند. در صورتی ‌که شرکت‌ها و سازمان‌ها از این کار خودداری کنند، شرکت مشمول علی‌الراس خواهد شد که هزینه‌هایی به صاحبان شرکت‌ها تحمیل می‌کند.

حتی اگر شرکت شما فعالیت چندانی ندارد عملکرد مالی تان را به ‌طور شفاف در این دفاتر ثبت کنید. حتی در شرایطی که در نهایت ناگزیر باشید دفاتر خالی تحویل دهید. علت این ‌که به این دفاتر نام دفاتر پلمپ را نهاده‌اند این است که همه برگ‌های آن در اداره ثبت شرکت و اداره مالیات پلمپ می‌شود.

 دفاتر قانونی و تجاری چه تفاوتی با هم دارند؟

این نوع دفاتر به‌عنوان پلمپ دفاتر اداری و قانونی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با هم ندارند و عامه مردم به ‌اشتباه در میان آن‌ها تفکیک قائل می شوند

 دفاتر قانونی چه ماهیتی دارند؟

دفاتر قانونی که به ‌عبارتی از آن‌ها به‌ عنوان دفاتر تجاری نیز یاد می‌شود، کاربردشان در امور مالی و مالیاتی است. برای ثبت و ضبط این دفاتر و پلمپ دفاتر قانونی می‌بایست از کارشناسان آگاه در امور مالی و حسابداری کمک بگیرید. دفاتر قانونی در دو نوع رسمی و غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند. پس ‌از پیگیری مراحل ثبت شرکت، مرحله بعدی ارائه اظهار نامه پلمپ دفاتر است.

همان‌طور که اشاره کردیم تمام صفحات این دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها و اداره مالیات پلمپ می‌شود. بر طبق قانون تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به ثبت شرکت می‌کنند و در مرحله بعد باید نسبت به شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌هایشان در نوع قانونی اقدام کنند. به دلیل اهمیت اطلاعات ثبت ‌شده در این دفاتر تجاری، این دفاتر از دیدگاه قانون‌گذار سندیت و اعتبار ویژه‌ای دارد و قوانین خاصی در رابطه با آن وضع شده ‌است.

دفاتر پلمپ باید پیش‌از آنکه مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعاتی در آن ثبت شود، به وسیله اداره ثبت  پلمپ شود. این نوع دفاتر شامل دفتر کل، دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر اندیکس، دفتر کپیه می‌باشد. این نوع دفاتر قبل ‌از ثبت مطالب توسط اداره ثبت امضا می‌شود.

 پلمپ دفاتر در چه مواردی ضروری است؟

همه دفاتری که پیش ‌از این ذکر کردیم به‌غیر از دفتر کپیه پیش از این که اطلاعاتی در آن ثبت و ضبط شود باید پلمپ شود. دفتر کپیه نیز باید به امضای نماینده اداره ثبت برسد و اوراق آن نمره ترتیبی دریافت کند.

 کاربرد دفاتر پلمپ شامل چه مواردی است؟

ارائه اظهارنامه مالیاتی: هنگامی‌که قرار است اظهارنامه مالیاتی ارائه شود، دفاتر پلمپ کاربرد پیدا می‌کنند. درصورتی‌که شرکت‌ها این روند قانونی را اجرا نکنند توسط اداره دارایی به دلیل تخلف جریمه خواهند شد. شرکت‌های کلانی که از ارائه دفاتر پلمپ خود ممانعت می‌کنند در آینده متقبل جریمه‌های هنگفتی خواهند شد.

دریافت کارت بازرگانی: همانطور که اطلاع دارید برای پیگیری امور صادرات و واردات داشتن کارت بازرگانی الزامی است. به علت اهمیت ویژه ای که امور صادرات و واردات برای شرکتها دارد، شرکتهایی که در این زمینه فعالیت های قابل توجهی دارند باید جهت پلمپ دفاتر اقدام کنند.

 روند تنظیم دفاتر تجاری

مطابق با قانون تجارت، شرکتها باید تمام معاملات و امور صادرات و واردات شان را به طور دقیق همراه با تاریخ در صفحات اختصاصی در دفاتر تجاری به ثبت برسانند. نکته قابل توجه این است که در نوشتن اطلاعات باید دقت شود و هر گونه فضای خالی بیش از اندازه یا آسیب دیدن دفتر و یا نوشتن اطلاعات غیر مرتبط در فاصله بین سطور و حاشیه ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست.