مهر ۲۱, ۱۴۰۰

تاسیس شعبه شرکت

با توجه به اساسنامه‌ای که برای ثبت شرکت‌ها ابلاغ شده است، هر شرکت به استناد مفاد اساسنامه می‌تواند به تأسیس شعبه شرکت اقدام کند. در صورتی […]