مهر ۲۵, ۱۴۰۰

انتخاب بازرسین

پس از سپری شدن مراحل ثبت شرکت، بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام در طی جلسه مجمع عمومی و در شرکت های سهامی خاص از طریق […]