مهر ۲۸, ۱۴۰۰

انتخاب و تعیین سمت مدیران

براساس قانون تجارت اداره شرکت‌ها و مؤسسات، انتخاب و تعیین سمت مدیران در جلسه مجمع عمومی با حضور همه سهامداران و شرکاء انجام می شود. هیئت‌مدیره‌ای […]