مهر ۲۸, ۱۴۰۰

انتخاب و تعیین سمت مدیران

براساس قانون تجارت، اداره شرکت‌ها و مؤسسات، انتخاب و تعیین سمت مدیران در جلسه مجمع عمومی با حضور […]
02149947000