ثبت شرکت سهامی عام

 به طور کلی شرکت سهامی، به معنای شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، به مبلغ اسمی سهام آنها محدود خواهد بود. این نوع شرکت، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. همچنین لازم است بدانید که در این شرکت تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد. شرکت سهامی به طور کلی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شود. در این مطلب قرار است درباره شرکت سهامی عام صحبت کرده و تمامی نکات لازم برای ثبت این شرکت را بیان کنیم.

شرکت سهامی عام چیست؟

این نوع شرکت، شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم تامین خواهند کرد. انجام این امر بدین صورت است که ابتدا موسسان۲۰ درصد سرمایه را تعهد کرده و حداقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در یکی از بانک‌ها می‌سپارند. سپس اظهار نامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه می‌شود و در نهایت، پس از ثبت شرکت، سهام آن در بورس دادوستد خواهد شد.

ویژگی‌های شرکت سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام، لازم است مجمع عمومی موسس تشکیل گردد.
سرمایه موارد نیاز این شرکت در هنگام تاسیس، حداقل ۵ میلیون ریال خواهد بود.
اظهارنامه ثبت شرکت، در این شرکت به امضای موسسان خواهد رسید.
شرکت سهامی عام لازم است برای فروش سهام، اعلامیه پذیره نویسی منتشر کند. برخلاف شرکت سهامی خاص که چنین حقی ندارد.
انتشار اوراق قرضه در این شرکت امکان پذیر خواهد بود.
امضای ورقه تعهد سهم در این شرکت، مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی خواهد بود.

 

مدارک لازم برای چسب اجازه پذیره نویسی شرکت از مرجع ثبت شرکت‌ها

 • دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اساسنامه شرکت
 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 • گواهی بانکی مبنی ‌بر واریز حداقل ۳۵ درصد سرمایه تعهد شده به وسیله موسسان
 • فتوکپی شناسنامه موسسان

مدارک لازم برای تاسیس شرکت سهامی عام

 • برای تاسیس این شرکت، به مدارک زیر نیاز خواهید داشت:

  • دو نسخه اظهارنامه
  • دو نسخه اساسنامه
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسان
  • دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که تعداد آنها حداقل ۵ نفر است
  • آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
  • فتوکپی شناسنامه مدیران در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی ضروری خواهد بود
  • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ درصد از سرمایه شرکت
  • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

نحوه انتخاب مدیران شرکت سهامی عام

 • شرکت سهامی عام توسط هیئت مدیره اداه می‌شود. عیئت مدیره از میان سهامداران انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل خواهند بود. همچنین لازم است بدانید که اعضای هیئت مدیره باید حتماً سهامدار باشند.

  با وجود این برخی از مدیران متخصص، قادر به داشتن سهام در شرکت نخواهند بود و برعکس، بسیاری از سهام‌داران، وانایی انجام اور مدیریتی را ندارند؛ زیرا مدیریت عمومی تخصصی و ملزم به دارا بودن دانشی خاص است. بنابراین سهام‌داران قسمتی از سهام خود را به فرد متخصص در امور مدیریت تملیک می‌کنند تا وی قادر باشد در هیئت مدیره عضو شود. اما یک قرارداد در میان آنها بسته خواهد شد که بر طبق آن، پس از اتمام دوره مدیریت سهام مزبور به تامین کننده مسترد شود.

روند ثبت شرکت سهامی عام
 • برای ثبت شرکت سهامی عام لازم است مراحل زیر را طی کنید:

  • ابتدا چند نفر به عنوان موسسان شرکت، قسمتی از سرمایه را در حساب بانکی به نام «شرکت در شرف تاسیس» خواهندسپرد.
  • پس از آن اظهار نامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، که همه آنها امضا کرده‎اند، تسلیم می‎نمایند. اگر شرکت سهامی عام تا شش ماه پس از تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد، درخواست هر یک از موسسان یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها، گواهینامه حاکی از عدم صفحه شرکت صادر کرده و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجود در آن انجام شده است، ارسال می‌کند. با انجام این کار ،موسسان و پذیره نویسان با رجوع به بانک می‌توانند تعهدنامه و وجوه خود را مسترد کنند. اگر این اتفاق افتاد، هزینه‌های پرداخت شده برای تاسیس شرکت بر عهده موسسان خواهد بود.
  • مرجع ثبت شرکت‌ها پس از تطبیق مندرجات با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.
  • اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌گردد.
  • این اعلامیه به وسیله موسسان در جراید چاپ شده و در بانکی که پذیره نویسی در آنجا صورت گرفته نیز نصب می‌شود.
  • ظرف این مدت، افراد به بانک مراجعه می‌کنند و ورقه‌ای به نام ورقه تعهد سهم را امضا خواهند کرد. سپس مبلغی که باید بپردازند را تادیهمی‌نمایند. این کار پذیره نویسی نام دارد.
  • مهلت پذیره نویسی را می‌توان تمدید کرد. لازم است بدانید که این تمدید تنها یکبار امکان پذیر خواهد بود.
  • پس از اتمام مهلت پذیره نویسی، موسسان حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی خواهند کرد.
  • موسسان بعد از احراز این مسئله که همه سرمایه شرکت تعهد گردیده و حداقل ۳۵ درصد آن تادیه شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین می‌کنند. سپس مجمع عمومی موسس را دعوت می‌کنند.
  • مجمع عمومی موسس لازم است وظایفی را انجام دهد که عبارتند از: احراز پذیره نویسی همه سهام شرکت و احراز تادیه شدن مبالغ لازم، تصویب اساسنامه شرکت، انتخاب کردن اولین مدیران، انتخاب کردن اولین بازرس یا بازرسان، انتخاب کردن یک روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
  • مدیران و بازرسانی که مجمع عمومی موسس آنها را انتخاب می‌کند، باید کتبا قبول سمت کنند.
  • از تاریخ قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان، شرکت، تشکیل شده در نظر گرفته می‌شود.
  • اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس، صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل شده و نهایتا این شرکت به ثبت خواهد رسید.
  • مدارک مذکور در بند قبل، به وسیله مدیران منتخب به اندازه ثب شرکت‌ها تحویل می‌شود. بنابراین ثبت شرکت سهامی عام، به وسیله اولین مدیران شرکت انجام می‌گیرد.
  • تا تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه، دعوت‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار درج می‌شوند. یکی از روزنامه‌ها توسط مجمع عمومی موسس و دیگری به وسیله وزارت اطلاعات و جهانگردی (اداره آگهی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد) تعیین می‌شود.
  • موسسان نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ چه شرکت تشکیل شود و چه تشکیل نشود.

  شما می‌توانید کار ثبت شرکت خود را به ثبتیما بسپارید و مطمئن باشید که کلیه اقدامات لازم، به بهترین نحو ممکن انجام شده و شرکت شما به سرعت ثبت خواهد شد.

WhatsApp
Telegram
Print